SKLEJKA – EKO S. A. jest firmą o 100-letniej tradycji w branży drzewnej. Aktualnie zatrudniamy ponad 300 wykwalifikowanych specjalistów. Firma prowadzi działalność produkcyjną i handlową związaną z wykorzystaniem surowca drzewnego.

Filozofia Firmy

Opieramy ją na trzech wartościach:

 • Polityka firmy przyjazna klientowi – znamy potrzeby naszych klientów a nasza oferta, jest atrakcyjna dla klientów, zarówno w krótko jak i w długoterminowej perspektywie. Szczególnie cenimy zaufanie.
 • Kultura organizacyjna nastawiona na ciągłą naukę i rozwój - głównym czynnikiem sukcesu jest człowiek i jego umiejętność rozwiązywania problemów i wykorzystywania możliwości. Tworzymy organizację, która uwalnia ludzki potencjał.
 • Etyka i odpowiedzialność – wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za:
  • usprawnianie działania firmy i wskazywanie problemów etycznych
  • jakość relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, bezpieczeństwo pracy
  • prawo do ujawniania nieetycznych zachowań i konfliktów interesów
  • bezpieczeństwo i jakość naszych produktów
  • wpływ na środowisko i jakość życia przyszłych pokoleń

Działalność produkcyjna

Działalność produkcyjna jest od wieku związana z produkcją wysokiej jakości sklejki dla odbiorców krajowych oraz zagranicznych. Dostarczamy nasze wyroby dla przemysłu meblowego, samochodowego, kolejowego, branży budowlanej i stolarki wewnętrznej i zewnętrznej. Gwarancją jakości naszych wyrobów jest fakt, że 50% naszej produkcji eksportujemy na wymagające rynki Skandynawii i Europy Zachodniej.

Zarząd w składzie:

Jacek Kaszyński - Prezes Zarządu - Dyrektor Operacyjny

Maciej Gaffling – Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

Roman Rostalski – Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy

Nasza firma może poszczycić się długoletnim doświadczeniem oraz bogatymi tradycjami. Dzieje zakładu nierozerwalnie łączą się z przeszłością miasta, Wielkopolski i kraju. Początki zakładu sięgają lat 1911-1912. Produkowano wtedy pudełka do cygar, a pierwotna nazwa zakładu brzmiała "Zigarrenkisten Fabrik".

Od 1919 r. zakład rozpoczął produkować sklejkę opartą o surowiec olchowy i brzozowy oraz o kleje albuminowe i kazeinowe. Do 1939 r. zakład przechodził w ręce kilku właścicieli holendersko-niemieckich i polskich. Zakład produkował sklejkę również podczas okupacji niemieckiej. Po II wojnie światowej został przejęty przez państwo. W latach 1945-46 po wykonaniu kapitalnego remontu budynków i maszyn zakład wznowił produkcję sklejek.

W latach 1958-1968 przeprowadzono pierwszą większą modernizację zakładu, w wyniku której uzyskano poprawę jakości wyrobów, wzrost wydajności pracy oraz wzrost zdolności produkcyjnej. Powstające przy produkcji sklejki płaskoprasowanej i profilowej znaczne ilości odpadów spowodowały poszukiwanie nowych rozwiązań. Efektem była budowa linii technologicznej płyt wiórowych płaskoprasowanych, która działała do 1990 roku. W ciągu kolejnych lat przeprowadzono modernizacje maszyn, budynków oraz urządzeń technicznych.

Dominującym asortymentem produkcji była sklejka wodoodporna produkowana od 1974 r. z zastosowaniem żywicy fenolowej. W 1975 r. uruchomiono produkcję sklejki gruntowanej dla potrzeb kolejnictwa. Po wprowadzeniu zmechanizowanego załadunku sklejki do pras, wdrożono technologie wstępnego prasowania sklejki zarówno dla kleju mocznikowego, jak i fenolowego.